MIDDEN - DELFLAND

En de winnaar is: Federatie Broekpolder uit Vlaardingen

4 december 2012. De Tuin in de Stad uit Groningen en de Federatie Broekpolder uit Vlaardingen hebben gewonnen. Zij scoorden heel hoog op het punt van draagvlak van hun activiteiten en hadden heel veel potentie dat deze activiteiten duurzaam zijn. De jury was erg dankbaar voor alle inzendingen en vond het een uiterst moeilijke opgave om twee winnaars te kiezen.

De KNNV afd. Delfland heeft met heel veel plezier aan deze competitie deelgenomen en is trots de finale te hebben bereikt. 

Het projectplan dat de Federatie Broekpolder indiende voor de GROEN & DOEN competitie heeft één van de twee hoofdprijzen opgeleverd. De voorzitter kon een cheque van 50.000 euro in ontvangst nemen. Met het geld worden de vrijwilligers gefaciliteerd met o.a. kleding, onderkomen, opleidingen e.d.

Bron: persberichten KNNV en Federatie Broekpolder.


Groen en Doen competitie: De regel van 100

2 november 2012. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland is toch toegelaten tot de finaleronde van de Groen en Doen competitie. Na de reguliere sluitingstermijn stond de teller voor het project 'De Regel van 100' op een stand van 776, Groen en Doen bepaalde die later op 780.
's Middags ontving de KNNV het volgende bericht van Groen en Doen: 'Hartelijk Gefeliciteerd, jullie zijn door naar de finale van de Groen en Doen competitie! We hebben zorgvuldig gekeken naar zowel de geldige stemmen als de niet bevestigde stemmen en mislukte stempogingen. Omdat het project Regel van 100 bij het meetellen van die stemmen wel in de top 5 kwam hebben we besloten hen ook toe te laten tot de finale.'

De KNNV afd. Delfland kan nu op naar de finale op 4 december in slot Loevestein. De volgende finalisten mogen in de komende weken hun plannen uitwerken en aan de jury voorleggen:

  • Tuin in de Stad (Groningen),
  • Van duurzaam ideaal naar maatschappelijk kapitaal (landgoed de Peerengaerdt),
  • Tuin op de Pier (Rotterdam),
  • de Miljoenenlijn,
  • Federatie Broekpolder Vlaardingen,
  • De Regel van 100 (uitleg hieronder).

In oktober konden projecten die minimaal €50.000,- kosten zich aanmelden voor de Groen en Doen competitie en zich door middel van social voting selecteren voor de finale. De deelnemers hebben flink hun best gedaan: meer dan 10.000 stemmen zijn uitgebracht op de projecten!

Donderdag 1 november sloot de stemronde. GreenWish heeft alle ingediende stemmen gecontroleerd en kwam tot een mooie top 6 die nu aan de slag mogen een projectplan uit te werken om deze op 4 december voor te leggen aan de jury.

Groen en Doen competitie: De regel van 100

De Regel van 100

De Regel van 100 wordt gebruikt bij dagelijkse activiteiten in de natuur. Hierbij kan je denken aan bloemen plukken, kikkervisjes vangen. Als er meer dan 100 kikkervisjes of eitjes voorkomen mag je zoveel vangen als in een kleine kinderhand past. Verzorg ze verder goed en zet ze dan weer terug op de plek waar ze gevangen zijn. Dan heb je echt bijgedragen aan de bescherming van deze dieren.

Ook kan deze regel worden toegepast om betrokkenheid met de eigen omgeving te krijgen. Wij vinden dat iedere Nederlander minimaal 100 inheemse planten en dieren uit zijn eigen omgeving moet kennen en daarmee zorgvuldig omgaat. Dit alles om de vervreemding met de natuur te verminderen. Hierdoor zijn hoofd, hart en handen met elkaar verbonden.

Een van de doelgroepen zal het onderwijs zijn, maar dat is onvoldoende want dit is een grote en brede regel die op alle niveaus geldt in onze maatschappij, op school, in en buiten gezinnen, in organisaties. Overal kan deze regel worden toegepast en zelfs op milieugebied.

Om de Regel van 100 algemeen aanvaard te krijgen willen we in contact gaan met vele organisaties, als eerste de natuurorganisaties, om naar hun behoefte en mogelijkheden te luisteren. Vandaar uit willen we de diverse ideeën uitwerken. Waarbij een ieder eigenaar blijft van zijn eigen ideeën.

Onze motivatie komt voort uit onze dagelijkse praktijk

Meer informatie:

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt. Elk jaar kent een groot thema in 2012 staan Bloeiende Bermen centraal.

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Bron: Persberichten KNNV afd. Delfland.

09 december 2013