Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Vernieuwing van promotionele activiteiten en evenementen in het recreatiegebied Midden-Delfland

31 januari 2012. Met het promotiefonds stimuleert het Recreatieschap Midden-Delfland jaarlijks organisaties uit het gebied om gezamenlijk activiteiten te organiseren. Voor 2012 zijn diverse aanvragen ingestuurd. Diverse activiteiten en evenementen worden met een bijdrage uit het fonds komend jaar georganiseerd.

Beleidsplan

Op initiatief van het Promotie Platform van het Recreatieschap Midden-Delfland is in 2011 voor het eerst gewerkt met een beleidsplan waarin de sectoren: water, recreatie, cultuur(historie), natuur en landschap evenredig "bediend" moeten worden in de promotie van het gebied. Een ander uitgangspunt was de verdeling over de seizoenen heen omdat het gebied ook in het najaar of in de winter zeer zeker een bezoek waard is. Door ook rekening te houden met andere doelgroepen, zoals de jeugd, jonge gezinnen en mensen uit het stedelijk gebied is er scherpte aangebracht in de wensen op het gebied van promotie.

Aanvragen 2012

Door organisaties die subsidie hebben aangevraagd voor het jaar 2012 is goed op het beleidsplan gereageerd. Dit heeft ook geleid tot een aantal nieuwe evenementen en producten, zoals de Broekpolderregatta, georganiseerd door de Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland. Dit is een evenement op het terrein van waterrecreatie dat op 5 en 6 mei 2012 zal plaatsvinden en voor een breed publiek toegankelijk is. Een ander voorbeeld zijn de "Ommetjes", een nieuw product van de Midden-Delflandvereniging in de vorm van een nieuwe folder, bedoeld voor stedelingen, plattelanders en andere geïnteresseerden.

Schaapskudde Vockestaert in de Zuidrand bij Vlaardingen/Schiedam
De schaapskudde van Vockestaert in de Zuidrand van Midden-Delfland

Met nieuwe lammetjes kennismaken? Stichting Schaapskudde Vockestaert organiseert dit in nauwe samenwerking met het Schiedamse natuur- en educatiecentrum De Boshoek.

In 2012 zal de "Lekker onderweg route" starten: fiets- en wandelroutes waarbij je al fietsend en wandelend kunt genieten van het landschap en de rust, maar ook van heerlijke proeverijen, aangeboden door horecabedrijven binnen en buiten het recreatiegebied. Een speciaal routeboekje brengt de geïnteresseerden verder in hun routes tussen stad en land.

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden gaat in 2012 aan de slag om voor een breed publiek presentaties te houden over de tuinder Gijsbertus van Marrewijk, een man van grote betekenis voor de ontwikkeling van de tuinbouwsector en de samenleving tussen het dorp Den Hoorn en de stad Delft. Hij was overigens ook een man met grote liefde voor de polders, vlieten en vaarten van Delfland."

Ook herkenbare bestaande evenementen zoals de Midden-Delflanddag, Midden-Delfland Open en
de Tuin van de Randstad kunnen rekenen op een financiële bijdrage. In totaal wordt € 33.500,- aan subsidie verstrekt, waarbij per evenement en per product een maximaal bedrag vanuit het promotiefonds van € 5.000,- euro is gemoeid.

Midden-Delfland Dag 2006
In 2006 had Midden-Delfland al (even) een poort bij Hodenpijl

Nieuwe aanvragen voor 2013

Jaarlijks wordt een beleidsplan voor het nieuwe jaar door het bestuur van het recreatieschap voorgesteld. Nieuwe aanvragen voor de promotiesubsidie 2013 kunnen naar verwachting tussen 1 juli en 1 november 2012 bij het schap worden aangevraagd. Op www.recreatiegebied-midden-delfland.nl bij het onderwerp promotiesubsidie, wordt een overzicht geboden van alle toegewezen financiële bijdragen en vindt u de beleidsnotitie 2012 en de subsidieverordening. Ook is daar binnenkort een evaluatie over het jaar 2011 te vinden.

Wilt u er op uit in Midden-Delfland? Een overzicht van evenementen en activiteiten in en om het gebied vindt u op www.mooidichtbij.nl (of www.middendelfland.net). Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale evenementenkalender. Deze kalender wordt maandelijks gratis per e-mail verspreid.

Bron: Persbericht Recreatieschap Midden-Delfland, 31 januari 2012.

04 april 2024