Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

380 kV Midden-Delfland

Hoe ging het verder... Op deze pagina informatie en afbeeldingen van de aanleg van de 380 kV door het Midden-Delfland gebied. Lees hier wat vooraf ging.

 

Aanleg 380 kV netwerk nu DOMINANT zichtbaar

13 mei 2012. Terwijl de opruimwerkzaamheden van het ondergrondse deel van de 380 kV leidingen door Midden-Delfland bijna zijn afgerond, wordt er versneld gewerkt aan het bovengrondse deel van dit netwerk, het tracé van het opstijgpunt bij Tanthof, Delft tot aan Wateringseveld, het schakelstation van Tennet. Nu wordt pas echt duidelijk was een horizonvervuiling deze enorm hoge masten teweeg brengen.

De eerste twee palen stonden al een poosje naast de wijk Tanthof. Dit was waarschijnlijk om er alvast aan te wennen. Ineens ging het snel: de een na de andere mast verscheen langs de snelweg A4. Inmiddels staan er zo'n tien, twee per locatie, er er volgt er nog ongeveer een zelfde aantal. De eerste reactie van velen liegt er niet om... vreselijk dit beeld. Veel erger dan de oude masten die nu nog door de Kerkpolder en Harnaschpolder lopen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren zo dichtbij bewoning en aan de rand van de mooi veenweidegebied; de beslissing moet wel genomen zijn door mensen die er niet in de buurt wonen. Die paar kilometer hadden ook gewoon ondergronds gemoeten!

De foto's tonen nog slechts een tussenresultaat; als alle masten er binnenkort staan en de draden er in hangen heeft Midden-Delfland er een visueel lidteken van formaat bij gekregen.

Aanleg 380 kV netwerk nu DOMINANT zichtbaar
Het nieuwe uitzicht vanaf de Tramkade tussen Schipluiden en Den Hoorn.

Aanleg 380 kV netwerk nu DOMINANT zichtbaar
De snelweg A4, hier redelijk weggewerkt, nu overweldigd door de nieuwe masten. 

Aanleg 380 kV netwerk nu DOMINANT zichtbaar
Een triest beeld van de vooruitgang, de monumentale boerderij De Glazen Woning aan de Woudseweg (commentaar overbodig).


Eerste 380 kV hoogspanningsmasten bij Tanthof Delft

De eerste hoogspanningsmasten voor de 380 kV verbinding van Berverwijk naar Wateringseveld zijn geplaatst nabij Tanthof in Delft. Of dit model mooier in het landschap staat dan de conventionele masten is aan de kijker. Imposant zijn deze masten in ieder geval wel. Twee aan twee wordt het hele tracé langs de snelweg A4 vanaf het stijgpunt (nabij deze eerste masten) tot aan het Tennet verdeelstation langs de Zweth bij Wateringseveld zo ingericht. Vanaf de Kruithuisweg worden tenslotte ook de 150 kV kabels, die nu dwars door de Kerkpolder en Harnaschpolder lopen, in deze masten gehangen. 

380 kV, eerste mast bij Tanthof
Eerste twee masten langs de snelweg A4, bij de Kruithuisweg en de wijk Tanthof.

380 kV ondergrondse kabels
Een laatste blik op de zes, nu ondergrondse kabels; in de verte ligt het stijgpunt en de eerste masten.

04 april 2024