Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Blankenburgtunnel Nee!

Op 7 december 2011 koos minister Schultz voor de Blankenburgtunnel, en wel de gele variant (zie kaartje) die vlak langs de Krabbeplas moet gaan lopen. De Eendenkooi Aalkeetbuiten wordt hierbij gespaard, zo lijkt het. De Tweede Kamer is nogal kritisch en wil meer van de argumenten op tafel zien. Dit zal in januari 2012 gaan plaatsvinden tijdens een ongetwijfeld spannend debat. Maar er is een nieuw kabinet... nieuwe spanning ontstaat...

Lees hier wat er in 2011 gebeurde. Meer informatie op websites:  www.vitaalmiddendelfland.nl en www.blankenburgtunnelnee.nl. Ook op deze pagina worden de belangrijkste activiteiten en publicaties vermeld:


Blankenburgtunnel: drie varianten


Teleurstelling over uitkomst debat Blankenburgtunnel

De natuur- en bewonersorganisaties zijn zwaar teleurgesteld over de uitkomst van het debat over de Blankenburgtunnel dinsdag 11 december. De minister, gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer, houdt vast aan de omstreden Blankenburgtunnel en wil deze niet betrekken bij de discussie over de bezuinigingen op infrastructuur.

Tol naar andere infraprojecten

Daarnaast heeft minister Schultz de tolheffing weer van stal gehaald. Alleen is het nog zeer de vraag hoeveel van die inkomsten naar de zo belangrijke inpassing gaan. De onherstelbare schade aan het landschap en de recreatie van Midden-Delfland zouden tot een minimum beperkt moeten worden, vindt Natuurmonumenten. Het lijkt er echter op dat de inkomsten naar tekorten op andere infraprojecten gaan.

Schaamgroen

Om met tolopbrengsten iets te doen aan inpassingsmaatregelen voor de Blankenburgtunnel is in het beste geval 'een beetje schaamgroen', zoals Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in het debat ook aangaf. De Tweede Kamer had daarbij op zijn minst moeten eisen dat die tolopbrengst volledig benut wordt voor de inpassing.

Heilig huisje

Voorafgaand aan het debat werden nog 13.000 duimen omlaag die in amper 1,5 week tijd als protest tegen de Blankenburgtunnel zijn verzameld aan de Tweede Kamer overhandigd. Deze massale weerstand lijkt echter geen rol te spelen bij de besluitvorming: de Blankenburgtunnel lijkt een 1 miljard kostend heilig huisje te zijn geworden waarover de coalitie geen discussie meer wil voeren. Dit is zeer teleurstellend, aldus Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie, Groeiend Verzet en Actiecomité Blankenburgtunnel Nee.

Bron: Natuurmonumenten, 13 december 2012.


Dikke duim omlaag voor de Blankenburgtunnel!
Flitsactie in campagne tegen omstreden asfalt door Midden-Delfland

Dit weekeinde starten natuur- en bewonersorganisaties een flitsactie in hun campagne tegen de omstreden Blankenburgtunnel. Natuurmonumenten, Milieudefensie, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Groeiend verzet en Actiecomité Blankenburgtunnel Nee roepen hun achterban en medestanders op om op de actiesite, www.duimomlaag.nl, de plannen voor de zesbaanssnelweg door Midden-Delfland een dikke duim omlaag te geven. De organisaties benadrukken met deze actie het gebrek aan draagvlak voor de plannen van het kabinet om in tijden van grote bezuinigingen een overbodige zesbaanssnelweg aan te leggen van €1.000.000.000: de Blankenburgtunnel. De snelweg lost geen verkeersproblemen op, terwijl het unieke landschap van Midden-Delfland en de groene long voor 2 miljoen inwoners van de regio's Rotterdam, Den Haag en omstreken onherstelbaar wordt beschadigd.

Gebrek aan draagvlak

Toine Cooijmans, campagneleider Blankenburgtunnel bij Natuurmonumenten: "Ruim 33.0000 mensen hebben vorig jaar al hun handtekening gezet tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel." Al deze mensen maken zich grote zorgen over het vernietigen van één van de laatste stukjes groen in de Randstad. Het groentekort is hier namelijk al het grootst van het hele land en de oppervlakte natuur het kleinst. Cooijmans:" Deze weerstand wordt genegeerd door de plannen van het kabinet en minister Melanie Schultz van Haegen die de Blankenburgtunnel er kost wat kost doorheen lijken te willen drukken. Wij geven de strijd echter niet op en hopen met de actiesite, www.duimomlaag.nl, in korte tijd aan te kunnen tonen dat die weerstand nog steeds heel groot is en er veel op het spel staat voor de inwoners van deze regio."

Heilig huisje

Maandag 3 december staat de Blankenburgtunnel op de agenda van de Tweede Kamer. In het regeerakkoord hebben VVD en PvdA gekozen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Inmiddels is duidelijk geworden dat er jaarlijks 250 miljoen euro op infrastructuur bezuinigd moet worden. Toine Cooijmans: "Het schrappen van de Blankenburgtunnel van 1 miljard euro zou het bezuinigingsprobleem grotendeels oplossen, maar minister Schultz wil dat niet; de Blankenburgtunnel lijkt een heilig huisje te zijn geworden. Het kabinet verbreekt zelfs liever gemaakte beloften door andere projecten bij de bezuinigingen te betrekken."

Nutteloze investering van 1 miljard

Doordat de groei van het verkeer gestagneerd is, lijkt de Blankenburgtunnel een nutteloze investering te worden. De files in de Beneluxtunnel, waarvoor de Blankenburgtunnel een oplossing zou moeten bieden, komen er volgens de cijfers van het ministerie zelf alleen bij hoge groei van verkeer en economie. Toine Cooijmans: "De verkeersgroei is echter al vóór aanvang van de economische crisis gestagneerd. Hoge groei van het verkeer ligt ook niet in het vooruitzicht. Nu kiezen voor de aanleg van een peperdure weg die niet nodig is, maar wel veel kapotmaakt, zou een historische blunder zijn."

Actie 'Duim Omlaag'

In korte tijd proberen de organisaties zoveel mogelijk tegenstanders te mobiliseren om de plannen voor de Blankenburgtunnel 'een dikke duim omlaag' te geven. Toine Cooijmans; "De tijd dringt maar we geven ons niet gewonnen. We zetten deze flitsactie in om de Tweede kamer op 3 december te laten zien dat die Blankenburgtunnel er niet moet komen. Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen ons helpen om de Kamer te laten zien dat het groene Midden-Delfland met één ondoordacht besluit onherstelbaar beschadigd dreigt te worden. Terwijl die 1 miljard euro die nu voor de Blankenburgtunnel wordt gereserveerd ook heel anders besteed kan worden!"

Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, 25 november 2012. 


Natuurclubs blij met opdracht PvdA-congres onderzoek tunnel

Het PvdA-congres heeft de Tweede Kamerfractie van de partij opgedragen om de noodzaak van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam te laten onderbouwen alvorens tot een definitieve keuze voor aanleg over te gaan. Natuur- en bewonersorganisaties zijn verheugd over dit congresbesluit.

De landelijke werkgroep PvdA Duurzaam nam het voortouw tot een 'mobiliteitsmotie' die zaterdag op het congres in Den Bosch werd aangenomen. Volgens de werkgroep staat in het regeerakkoord ten onrechte dat de mobiliteit de afgelopen jaren is gegroeid, ondanks de economische crisis. Cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zelf spreken dit immers tegen.

Het onderzoek moet worden gedaan door het Planbureau voor de Leefomgeving, staat in de motie. Volgens organisaties zoals Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland wordt met het onderzoek voorkomen dat een besluit van de Tweede Kamer over de Blankenburgtunnel een hamerstuk wordt.
De aanleg van de Blankenburgtunnel gaat dramatisch uitpakken voor het landschap van Midden-Delfland en de leefbaarheid in de zuidelijke Randstad. Dan mag toch op zijn minst verwacht worden dat de noodzaak van deze nieuwe zesbaanssnelweg ondubbelzinnig is aangetoond. Het zou rampzalig zijn als over tien jaar blijkt dat er ten tijde van pijnlijke bezuinigingen 1 miljard euro aan een tunnel is besteed, die niets oplost maar wel veel kapotmaakt, aldus Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie en Groeiend Verzet.

Vitaal Midden-Delfland, 3 november 2012


Kabinet kiest voor Blankenburgtunnel

MIDDEN-DELFLAND - Het kabinet gaat door met de aanleg van de Blankenburgtunnel, ten westen van Rotterdam. Het project is belangrijk voor de economie in Zuid-Holland.

Dat staat in het regeeerakkoord met de titel Bruggen Bouwen dat is gepresenteerd. De nieuwe oeververbinding is nogal omstreden.

Er is veel actie tegen gevoerd door bewoners en natuur- en milieuorganisaties. Ook de PvdA in de Tweede Kamer was eerder tegen de nieuwe verbinding.

Ook de wegen die moeten aansluiten op de Blankenburgtunnel worden aangepakt.

Bron: Omroep West 29 oktober 2012.


Blankenburgtunnel blijft dreiging voor Midden-Delfland

Natuur- en bewonersorganisaties zijn teleurgesteld over de voorlopige uitkomst van het debat in de Tweede Kamer over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding bij Rotterdam. Er lijkt een meerderheid voor een gedeeltelijke overkapping van het Blankenburgtrace. Die aanpassing van de plannen klinkt mooi, maar de grote schade aan natuur en landschap kan niet worden voorkomen.

Open landschap Midden Delfland verloren

Van een complete ondertunneling is nu zeker geen sprake. Ten eerste gaat de beschermde natuur in het gebied van de Rietputten daardoor verloren. Als tweede wordt het fraaie open cultuurlandschap bij de aansluiting op de bestaande A20 niet gespaard.

Dreiging ringweg

En bovendien blijft met de keuze voor dit trace de dreiging van een nieuwe snelwegverbinding tussen de A4 en de A20 (de 'A24-ringweg') als een donkere wolk boven Midden-Delfland hangen. Dit prachtige veenweidegebied tussen Den Haag, Delft en Rotterdam is de groene long voor honderdduizenden randstedelingen.

Weggegooid geld

Bovendien verbaast het de organisaties dat de minister zo gemakkelijk voorbijgaat aan de stagnatie in de verkeersgroei. Door die stagnatie die al voor de economische crisis in 2005 optrad, is er een grote kans dat het knelpunt waarvoor de Blankenburgtunnel nodig zou zijn niet optreedt. Om dan 1 miljard euro te steken in de Blankenburgtunnel, is in ogen van de natuur- en bewonersorganisaties weggegooid geld.

Bron: Natuurmonumenten.nl 5 april 2012


Kamermeerderheid kiest voor Blankenburgtunnel

DEN HAAG - Een krappe meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor de Blankenburgtunnel gekozen. Verkeersminister Schultz van Haegen wil de westelijke oeververbinding bij Vlaardingen compleet onder de grond aanleggen.

De minister komt daarmee tegemoet aan de eisen van het CDA in de Tweede Kamer. 'Midden-Delfland is een no go area', zei het CDA-kamerlid Sander de Rouwe. Zijn plan gaat zeker tachtig miljoen euro extra kosten. Ook de VVD en PVV zijn voor aanleg van de Blankenburgtunnel, de oppostiepartijen wilden de Oranjetunnel, bij Hoek van Holland, of helemaal niets.

De Tweede Kamer eist verder dat de nieuwe weg tolvrij wordt. Het Havenbedrijf en andere ondernemers moeten meebetalen, stellen een aantal partijen.

Bron: West online 5 april 2012


Debat Blankenburgtunnel uitgesteld

MIDDEN-DELFLAND - Het Kamerdebat dinsdag over de Blankenburgtunnel wordt met zeker een week uitgesteld. Een meerderheid van de Kamerleden heeft meer tijd nodig om alle gegevens te bestuderen.

Partijen als het CDA en de PVV hadden nog geen keuze gemaakt voor het beste tracé van de nieuwe westelijke oeververbinding.

Het Kamerlid Kuiken van de PvdA zegt het uitstel verstandig te vinden. Het gaat om een groot project dat bijna 1 miljard euro kost.

Beslissing eerder uitgesteld

De Kamer schoof een beslissing in december ook al voor zich uit, omdat er nog meer onderzoek nodig was naar de Blankenburgtunnel.

De tunnel moet een verbinding gaan vormen tussen de noord- en zuidoever van de Nieuwe Waterweg. Hij zou uitkomen bij natuurgebieden in Midden-Delfland. Het wegennet rond Rotterdam zou door de Blankenburgtunnel ontlast moeten worden.

Bron: Westonline web 12 maart 2012


Debat over Blankenburgtunnel uitgesteld

Midden-Delfland - Een debat in de Tweede Kamer over de komst van de Blankenburgtunnel wordt uitgesteld.

De vergadering staat voor volgende week donderdag in de agenda, maar verkeersminister Melanie Schultz van Haegen heeft dan nog niet alle relevante informatie binnen, zo schrijft ze aan de Kamerleden. Ze oppert de mogelijkheid het debat later te houden.

In de regio is de nieuwe verbinding onder de Nieuwe Waterweg een omstreden project. Onder meer de gemeente Midden-Delfland en enkele milieuorganisaties pleiten voor een andere oplossing.

Groen gebied

Veel inwoners van Midden-Delfland en de milieuorganisaties zijn tegen de Blankenburgtunnel, omdat die dwars door een groen gebied heen zou komen. Zij pleiten voor de meer westelijk gelegen Oranjetunnel, richting Westland.
Ook coalitiepartij CDA en gedoogpartner PVV zijn nog niet overtuigd van de keuze voor de Blankenburgtunnel. De VVD in de Tweede Kamer wil de tunnel liever tolvrij hebben, terwijl minister Schultz van Haegen wel uitgaat van het heffen van tol.

Vlammend protest

Natuur- en milieuorganisaties houden zaterdagavond een groot protest tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel. Ze lopen een fakkeloptocht door het groengebied van Midden-Delfland bij Vlaardingen. Met dit ‘vlammend protest’ hopen de organisaties de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen.

Bron: Westonline web 28 januari 2012


Onderbouwing keuze Blankenburgtunnel blijft achterwege

Rotterdam, 24 januari 2011 - In december sprak minister Schultz van Haegen in het dossier Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) haar bestuurlijke voorkeur uit voor de Blankenburgtunnel. De Tweede Kamer staat zeer kritisch tegenover deze keuze en heeft de minister verzocht om nadere informatie over de onderbouwing hiervan. Middels een brief heeft de Tweede Kamer deze informatie gisteren gekregen, maar een degelijk inzicht in de gemaakte afweging door de minister verschaft de brief niet. Een volwaardige vergelijking tussen de twee alternatieven (Blankenburgtunnel en Oranjetunnel) is niet gemaakt.

De voornaamste redenen van de minister om voor de Blankenburgtunnel te kiezen, zijn, zoals zij in haar brief toelicht, de lagere kosten en de gunstigere verkeerseffecten. Deze positieve verkeerseffecten zijn echter alleen op lokaal niveau aangetoond. Een goede analyse van de effecten op het hele netwerk in de Zuidvleugel is niet gemaakt en juist op dat niveau lijkt de Oranjetunnel betere papieren te hebben. Ook valt het te betwijfelen of het prijsverschil tussen de twee tunnels zo groot is als de minister wil doen geloven, een onderbouwing van de kostenschattingen geeft zij de Tweede Kamer vooralsnog niet, omdat dit rapport 'aanbestedingsgevoelige informatie' zou bevatten.

Natuur- en milieuorganisaties en betrokken bewoners zijn zeer teleurgesteld over de keuze van de minister voor de Blankenburgtunnel vanwege de grote negatieve effecten van deze weg op leefbaarheid, natuur, milieu, landschap en recreatie. Zij zijn dan ook verheugd met de kritische houding van de Tweede Kamer. Zij hopen wel dat de Tweede Kamer kritisch blijft, want de nu door de minister verstuurde brief toont volgens hen niet aan dat er een volwaardige vergelijking tussen de twee alternatieven is gemaakt. De scope van het onderzoek is te beperkt geweest om de effecten van beide alternatieven op het gehele verkeersnetwerk en de algehele effecten op de leefbaarheid goed in beeld te brengen, waardoor het ook nu nog voor de Tweede Kamer onmogelijk zal zijn de bestuurlijke voorkeur van de minister te beoordelen.

De basis voor de twijfels over de juistheid van de keuze van de minister ligt in het gebrekkige proces dat vooraf ging aan de voorkeursbeslissing. Veel gehoorde kritiek van belanghebbenden tijdens het besluitvormingsproces betrof het ontbreken van informatie en het te beperkt zijn van het onderzoek dat focuste op alleen de files in de Beneluxtunnel. Daardoor ontstond de indruk dat er werd voorgesorteerd op de Blankenburgtunnel zonder de Oranjetunnel als volwaardige alternatief goed te bestuderen. De Oranjetunnel heeft echter veel minder negatieve effecten op de leefomgeving, levert een grotere bijdrage aan de robuustheid van het wegennet en de ruimtelijke structuur. Vanwege deze redenen adviseerde het College van Rijksadviseurs enkele maanden geleden al positief over de Oranjetunnel. Ook de ANWB heeft haar voorkeur voor de Oranjetunnel uitgesproken.

24 januari 2012. Persbericht: Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Groeiend Verzet, Midden-Delfland Vereniging


ZATERDAGAVOND 28 JANUARI 2012!
Fakkel/lampion optocht tegen de Blankenburgtunnel en 6-baanssnelweg door ons recreatiegebied. 
Paviljoen De Krabbeplas; Verzamelen om 18.30 uur

Het verzet tegen de plannen voor een Blankenburgtunnel groeit! De minister koos voor de Blankenburgtunnel, maar ondervindt daarbij een zeer kritische Tweede Kamer die haar opdracht heeft gegeven haar huiswerk over te doen waarbij ze zal moeten reageren op 83 zeer kritische vragen van de volksvertegenwoordiging.
Intussen zijn we zover dat vrijwel de hele oppositie van PvdA, SP, D66, GroenLinks, en Christen Unie tegen het plan voor een Blankenburgtunnel is. Het CDA twijfelt sterk!

Er is dus licht aan het eind van de niet gewenste tunnel. Dit komt niet in het minst door het verzet van omwonenden. Er zijn al twee succesvolle acties gehouden en er zijn tienduizenden handtekeningen opgehaald. De race is dus nog lang niet gelopen voor de minister, maar ook niet voor ons. We zullen ons moeten inzetten om een Tweede Kamer meerderheid tegen dit plan te krijgen, en dat kan!

Op 2 februari 2012 staat een Kamerdebat gepland over de tunnels.
Daarom hebben we op zaterdagavond 28 januari een (voorlopig) laatste actie gepland om duidelijk te maken dat het recreatiegebied rond het Volksbos, de Krabbeplas en de mooie Zuidbuurt in onze overvolle verstedelijkte en zwaar geïndustrialiseerde regio onmisbaar is voor de leefkwaliteit en ontspanning voor tienduizenden bewoners.

Tegen deze duistere plannen gaan wij een actie van licht organiseren! Intussen hebben al meerdere organisaties uit de sport- en recreatiewereld toegezegd hun achterban te zullen mobiliseren.
Onder andere Woningcorporatie Waterweg Wonen gaat, in overleg met de klankbordgroep van huurders, oproepen deel te nemen. Vereniging Flardingha Ruiters en Scouting Vlaardingen, sc Victoria'04, TGSSV Stichting Survival Vlaardingen, ServiceTeam VVV Vlaardingen en de Historische Vereniging Vlaardingen gaan ook oproepen het licht zaterdagavond 28 februari te komen ontsteken.

Bron: Persbericht 20 januari 2012, www.blankenburgtunnelnee.nl 

04 april 2024