Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Nieuwsgierige gezichten tijdens boerderijlessen Midden-Delfland!

12 april 2012. Vanaf dit voorjaar krijgen schoolkinderen uit Den Haag in het kader van het educatieprogramma ‘Stilte naast de stad’ les van de melkveehouders in Midden-Delfland. Dit lesprogramma wordt structureel ingebed in de Haagse NME basisschoolprogrammering. Een mooi initiatief, waaruit blijkt dat stad en platteland elkaar nodig hebben en versterken.

Vorige week was de feestelijke start voor groep 7 van Daltonschool De Vijver in Den Haag.
De boerderijlessen zijn ontwikkeld door de boeren van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Vockestaert in samenwerking met Natuur- & Milieueducatie (NME) Den Haag. De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en het Groenfonds Midden-Delfland dragen financieel hun steentje bij.

Nieuwsgierige gezichten tijdens boerderijlessen Midden-Delfland!
De feestelijke start van het lesprogramma op de boerderij van de familie Boekesteijn aan de Zouteveenseweg 17b in Schipluiden met leerlingen van groep 7 van Daltonschool De Vijver uit Den Haag en wethouder van gemeente Midden-Delfland Hans Horlings, tevens voorzitter van het Groenfonds (Foto: Hans de Lijser).

Stilte naast de Stad

Het project 'Stilte naast de Stad' bestaat al langer en veel leerlingen van o.a. basisscholen uit het Midden-Delfland gebied bezochten een boerenbedrijf. Elke keer levert dat voor de kinderen leuke verrassingen op. Dat de melk uit de koe komt en niet uit de supermarkt of van de fabriek is voor veel kinderen nieuw. Het verhaal over de KI (kunstmatige inseminatie) geeft regelmatig aanleiding tot hilariteit.

De speciaal gemaakte leskisten en zoekopdrachten bij de boerderijbezoeken zorgen ervoor dat de opgedane kennis en ervaringen goed worden opgenomen. Ook de boeren zien deze educatie als een zinvolle en leuke activiteit, waarbij zij, niet zonder trots, vertellen over hun bedrijf en alles wat ermee samenhangt.

Campina Open Dag Jan & Marjon van der Kooij

Daarnaast is Vockestaert ook voor het derde jaar actief met de lezingenreeks met excursie: 'Zien en Beleven van Midden-Delfland' (zie aparte webpagina's). Ook de Campina, waar alle boeren uit het gebied hun melk aan leveren, organiseert regelmatig Open Boerderijdag, die duizenden mensen trekt. Onlangs nog, op Tweede Paasdag, bezochten ca. 5000 mensen de boerderij van Jan en Marjon van der Kooij in Schipluiden en leerden zij alles over het boerenbedrijf en waar de melk echt vandaan komt!.

Campina Open Dag Jan & Marjon van der Kooij

Kijk voor meer informatie over het schooleducatie project op:
ANV Vockestaert: www.vockestaert.nl/educatie/basisschool/stilte-naast-de-stad en
NME Den Haag: www.denhaag.nl/jaarprogramma

Campina Open Dag Jan & Marjon van der Kooij

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 12 april 2012.

03 april 2024