Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Kringloopboeren uit Midden-Delfland ontvangen Kringlooprapport

21 april 2012. Voorafgaand aan de start van het recreatieseizoen op 21 april, 'Met Vockestaert de boer op', was er een feestelijke bijeenkomst op de boerderij van Arnold van Adrichem in Schipluiden waarop de kringloopboeren van Midden-Delfland hun eerste kringlooprapport ontvingen. Dit rapport is ontworpen door BVBoerenverstand en geeft inzicht in de kringloopcijfers. Met dit keurmerk garandeert BVBoerenverstand enerzijds de duurzaamheids (milieu) prestaties en schept ze anderzijds nieuwe mogelijkheden om belonen en betalen voor prestaties te realiseren. De basis is de mineralenbalans, BEX/BEA/BEP en het CLM rapport over certificering van gesloten kringlopen.

Wethouders uit de gemeente Rotterdam, Alexandra van Huffelen, uit Den Haag, Rabin Baldewsingh en uit Midden-Delfland vroegen de boeren te laten zien wie ze zijn en hoe duurzaam boeren, onder andere via het kringloopcertificaat, handen en voeten krijgt.

Kringloopboeren uit Midden-Delfland ontvangen Kringlooprapport

De kringloopboeren kregen ook een bordje met QR-code uitgereikt. Het is de bedoeling dit bordje te plaatsen aan de openbare weg. Door het scannen van deze code met een mobiele telefoon kan een passant een webpagina geopend waar een profiel van de betreffende kringloopboer staat. De nieuwe website: Midden in Delfland, bevat alle profielen van de kringloopboeren.

Kringloopboeren uit Midden-Delfland ontvangen Kringlooprapport

Studie- en innovatieprogramma “Kringloopboeren Midden-Delfland”

Ondernemers, overheden en burgers geven samen vorm aan in het studie- en innovatieprogramma “Kringloopboeren Midden-Delfland”. In dit programma werken de melkveehouders, met en voor de omliggende steden, aan een veilig, aantrekkelijk,‘eetbaar’ en open agrarisch cultuurlandschap. Het weerbaar maken van eigen bedrijf en ondernemerschap verstrekt de bedrijfskracht. Het realiseren van een wederkerige relatie tussen stad en land versterkt de gebiedskracht. De bedrijfskracht krijgt vooral vorm in de studiegroepen. In het Innovatieprogramma staat het versterken van de gebiedskracht centraal. Beide onderdelen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

De achtergrond

Het programma Kringloopboeren Midden-Delfland is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het IODS kwaliteitsproject “pilot groen ondernemen”, de inzet van participerende gebiedsor­ganisaties en de melkveehouders. Het programma is geïnitieerd door LTO Delflands Groen en wordt actief begeleid door de gemeente Midden-Delfland. De melkveehouders hebben als fundament onder het programma de kringlooplandbouw gelegd. Op dit fundament worden strategie en activiteiten nu verder opgebouwd.

Meer informatie:

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 12 april 2012.

03 april 2024