Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

KNNV afd. Delfland nieuwsberichten

Op deze pagina staat een verzameling van persberichten van de KNNV afd. Delfland. Voor meer informatie bekijk de website op www.knnv.nl/afdelingDelfland

KNNV afd. Delfland

De lente is in aantocht

Met het starten van de paddentrek, het jubelen van de kieviten, het zagen van de koolmezen en het ontluiken van de eerste dotterbloemen is de lente in aantocht. De eerste citroenvlinder zal ook spoedig te zien zijn. Het is daarbij goed om ons te realiseren dat een ieder een zorgplicht voor de natuur heeft, dit zowel door de grote natuurbeheerders maar ook bewoners met een tuin. Iedereen in Nederland heeft de plicht om te zorgen voor de natuur of te wel de wilde natuur niet aan te tasten.

De KNNV afdeling Delfland geeft iedere week een nieuwsbrief uit. Hier is nu ook een rubriek Tuintips opgenomen. Dit zijn tips om de natuur in de tuin te bevorderen. Belangstellende worden uitgenodigd om zich in te schrijven op deze nieuwsbrief. Stuur een email aan afdelingDelfland@knnv.nl. Er zijn hieraan geen kosten verbonden.

Van uit de zorgplicht gelden voor een aantal soorten en soortgroepen specifieke regels:

 • broedende vogels mogen niet verstoord worden,
 • de Flora-en faunawet kent een jaarronde bescherming voor de nesten van huismus, ooievaar, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, kerkuil, ransuil, steenuil, oehoe, slechtvalk, zwarte wouw en roek, maar elk nest verdient het natuurlijk om beschermd te worden. De vetgedrukte soorten broeden in Delfland.

Adviezen voor een tuinbezitter:

 • gang een nestkast op;
 • zorg voor water in de tuin al is het maar een schaal;
 • houd de kat zoveel mogelijk binnen in de broedtijd;
 • zorg voor voedsel aan vogels: plant zoveel bloeiende planten voor insecten en voor besdragende struiken;
 • start een composthoop, zorg wel dat deze minimaal 2 meter van een sloot staat, dit i.v.m. afstromend lekwater, dat zeer voedselrijk is en het water vervuilt.

De KNNV staat voor een natuurlijke leefomgeving. Vraag meer informatie over deze adviezen via 015-2610048 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Bron: persbericht 12 maart 2012


Help de padden in Maasland

Al lijkt het weer er niet naar maar over circa 4 - 7 weken gaan de padden weer trekken.
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) zoekt minimaal 20 mensen om op verschillende locaties deze dieren over te zetten. Dat op diverse locaties in Maasland. Ook ouders met kinderen of verenigingen zijn welkom. Opgeven voor 10 februari. Opgeven bij Geert van Poelgeest (015) 261 00 48; per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op http://www5.knnv.nl/afdelingDelfland

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland zet op vele plekken in Delfland in de periode tussen half februari en begin april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats. Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer. Geschat wordt dat zonder hulp paddenoverzetters ongeveer 500 amfibieën elk voorjaar een vroegtijdige dood sterven omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en straten oversteken. Dit aantal loopt gedurende de rest van het jaar (zomer- en herfstmigratie) op tot ca. 1.000.

De werkzaamheden houden in:

 • amfibieën die op de weg of straat lopen met de hand overzetten
 • levende en dode dieren tellen en noteren
 • zonodig informatie geven aan passanten via een folder

De periode en tijden:

 • vanaf half februari tot begin april één avond per week
 • van 19.00 (begin van de schemering) tot ± 22.00 uur
  (natuurlijk kunnen enthousiaste deelnemers of verenigingen meerdere avonden voor hun rekening nemen)

Ter ondersteuning ontvangt men:

 • handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie
 • folders voor belangstellenden
 • zaklamp en/of reflecterend vest (beperkt beschikbaar)

Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst in het natuur- en milieucentrum De Papaver in Delft.

Workshop Vruchtbomen snoeien

Op zaterdag 21 januari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een workshop Vruchtbomen snoeien voor beginners. Deze activiteit zal plaatsvinden op een boomgaard langs Abtswoude in Delft en is van 10:00 - 12:00 uur. De prijs is 8,-- euro en 5,-- euro voor leden van de KNNV, dit is inclusief koffie en een syllabus. Opgeven via (015) 214 36 75, na 18:00 uur of afdelingDelfland@knnv.nl 

De deelnemers oefenen de eerste schreden met het snoeien van vruchtbomen. Verder worden er veel vragen beantwoord. Na aanmelding ontvangt iedere deelnemer een bevestiging van deelname.

De KNNV heeft diverse boomgaarden in onderhoud (Slotgaard, Buurgaard, Veelust, Ackersdijk, Kandelaar, Groeneweg, Holyweg) en ziet dat weinig mensen ervaring hebben met het snoeien van fruitbomen. Er is behoefte aan mensen die het snoeien onder de knie hebben en eventueel willen helpen bij het onderhoud van de boomgaarden.

Natuurlezing Vissen in de polder

Op donderdag 12 januari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. het IVN afdeling Delft en de Vogelwacht Delft e.o. de natuurlezing Vissen in de polder. Belangstellenden worden uitgenodigd om op 20:00 in het natuur en milieucentrum De Papaver te zijn, Korftlaan 6 in Delft. Ook zal de KNNV winkel aanwezig zijn.

De lezing wordt gegeven door Joost Bergsma, De aanleiding van deze lezing is het plan om een verspreidingsatlas uit te brengen van de vissen in Zuid-Holland.
Inlichtingen via (015) 214 36 75 of via afdelingDelfland@knnv.nl 

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland is de natuurvereniging voor Delfland. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer geven wij vorm aan deze doelen. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Elk jaar kent een groot thema in 2012 staan Bloeiende Bermen centraal. De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur. Al deze activiteiten heeft tot doel de diversiteit aan gebieden en soorten te behouden en de mensen ervan te laten genieten: samenleven met de natuur. Tevens is de KNNV afdeling Delfland een werkgroep van de Zoogdiervereniging.
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

04 april 2024