Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Historische bivak 'De Slag van 1600'

16 juni 2012. In Midden-Delfland zijn de bewoners wel wat gewend, want regelmatig wordt er historische kleding uit de kast gehaald, zoals bij Open Monumenten Dag. Vorig jaar nog was er in Schipluiden het theaterstuk over Otto van Egmond dat speelde tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Veel van dezelfde gezichten zagen we vandaag terug bij een ééndaags bivak van de Saluutbatterij Atkins. Het doel was mannen te ronselen voor het leger voor de aanstaande veldslag van 1600. Dit gebeurde in het centrum van Schipluiden.

Historische bivak 'De Slag van 1600'

Al vroeg in de ochtend van 16 juni, waarop ook de Midden-Delfland Dag werd gehouden, werd het kampement opgezet op het grasland vóór de Johannahoeve aan de Keenenburgweg/Zouteveenseweg. Niet lang daarna vertrok een groep soldaten om woningen aan het HK Pootplein binnen te dringen en jonge mannen te ronselen voor versterking van het leger. Uiteraard werden ze gekeurd, opgemeten en opgeschreven. Spoedig daarop volgde de gevechts- en wapentraining. 

Historische bivak 'De Slag van 1600'

Historische bivak 'De Slag van 1600'

Ondertussen toog een andere groep soldaten naar de Dorpsstraat om bij de plaatselijk bakker een aantal broden te bemachtigen. Meteen werd ook de bakkersvrouw meegevoerd; zij moest ervoor gaan zorgen dat er 's avond een warme maaltijd gegeten kon worden. 

Historische bivak 'De Slag van 1600'

Historische bivak 'De Slag van 1600'

Aan het eind van de dag werd het kanon in gereedheid gebracht en werden er enkele schoten gelost richting Vlaardingen. 's Avonds bleek het kampement alweer verdwenen.

Historische bivak 'De Slag van 1600'

Historische bivak 'De Slag van 1600'


De Slag van 1600... in Schipluiden op 16 juni

Op een zeer geheime locatie in het Midden-Delflandse dorp Schipluiden kwamen gisterenavond officieren en soldaten van het Staatse (Hollandse) leger bijeen, ter bespreking van hun historische bivak "de Slag van 1600". Dit Bivak zal staan in het teken van het ronselen van soldaten voor het Staatse leger. Het zal plaatsvinden op zaterdag 16 juni aanstaande, van 10.00 uur tot 16.00 uur aan de Keenenburgweg, hoek Zouteveenseweg te Schipluiden.

Bewust kozen de Staatsen ervoor om het bivak op de Midden-Delflanddag te houden omdat er dan veel burgers op de been zijn die geronseld kunnen worden voor de strijd tussen de Spanjaarden en de Hollanders. Trots als ze zijn, waren officieren voor dit geheime beraad al gekleed in hun officierspakken, terwijl de soldaten in hun dagelijkse kloffie binnenkwamen.

Over de te voeren strategie en de in acht te nemen regels spraken Gerardus van Dooremaal en Cornelia van Dijk, beiden in dienst van het Staatse leger van Willem van Oranje en diens rechterhand van Otto van Egmond. Uit het geheime beraad kan verder worden bericht dat op zaterdag 16 juni vanaf 10.30 uur het soldaten-voetvolk wordt geronseld op het H.K. Pootplein, vóór het oude gemeentehuis, te Schipluiden. Alleen dié burgers die historische kleding dragen komen in aanmerking om deze strijd mee te maken. Na het ronselen zullen de mannen exercitie krijgen in de omgang met de piek en zullen ze gedrild worden in het laden en afvuren van het kanon.

De Slag van 1600... in Schipluiden op 16 juni 2012

Verder ligt het in de bedoeling van het soldatenvolk om de vrouw van de Schipluidense bakker Hoek op dezelfde zaterdagochtend rond 11.00 uur vanaf haar winkel aan de Dorpstraat te "ontvoeren" omdat zij geacht wordt goed voor het manvolk te kunnen koken. Daarnaast zal bakker Hoek best nog wel een paar broden over hebben voor de hongerige soldaten. Hiervoor wordt onder begeleiding van de trommelende soldaat Robert een speciale expeditie het dorp ingestuurd.

Kortom, het dorp Schipluiden maakt zich op voor een bijzondere strijd, ter nagedachtenis aan belangrijke momenten in de Nederlandse historie waarbij het gebied van Delfland heroverd werd op de Spanjaarden.

Bron: Persbericht Saluutbatterij Atkins 7 juni 2012.

03 april 2024